DJELOKRUG RADA
DJELOKRUG RADA  03.06.2014 
Operativni plan vijeća 2014
DJELOKRUG RADA  11.11.2013 
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika
DJELOKRUG RADA  11.11.2013 
Odluka o osnivanju Vijeća civilnog društva Grada Dubrovnika
DJELOKRUG RADA  12.09.2013 
STRATEŠKI PLAN
DJELOKRUG RADA  12.09.2013 
OPERATIVNI PLAN za 2013. godinu