"Bože, daj mi hrabrosti da promijenim ono što mogu promijeniti, daj mi snage da prihvatim ono što se može promijeniti, a najviše od svega, daj mi mudrosti da razlikujem prvo od drugoga." Sv. Franjo Asiški

"
citat

Novosti Udruga  16.08.2019 
Novosti iz Crvenog križa: podijeljene diplome polaznicima projekta "Plivajmo zajedno"
Novosti Udruga  14.08.2019 
Proslava međunarodnog dana mladih Crveni križ Dubrovnik
Natječaj lokalni  14.08.2019 
Natječaj Dani kulturnih/kreativnih industrija
Novosti Udruga  14.08.2019 
Dobre zelene vijesti: Ponovno je uključen naš Zeleni telefon Eko Fon 020 453 850
Novosti Udruga  11.08.2019 
Proslava Međunarodnog dana mladih 2019